Tidsreservationskalender till dina webbsidor - Setmore

Säljer du tjänster som kräver tidsbeställningar?

Om ja, så är Setmore ett bra val.

Det finns vissa begränsningar i gratisversionen:

– Man kan dela max 4 kalendar (resursser) Om du har mera anställda behöver de versionen som kostar.

– man kan inte förändra reservationsknappen

– “Back-end”, altså den delen du använder själv som företagare fungerar bara på engelska.

eAgents kan hjälpa dig med implementeringen.

Skicka meddelande till mig så tar jag kontakt tillbaks.

Fast “back-end” är engelsk, kan ni publicera kalendarn på finska eller svenska.

Kunderna får ett epost av sina reservationer och de kan avboka dem digitalt också enligt dina villkor.

Setmore ocksp skickar påminnelser till kunder 1 dag före.

Videopresentation:

Du kan prova hur den funkar via knappen bredvid.

Du kan själv bestämma produkter, reservations längd, pris osv för att anpassa dina tjänster.