WEBBSHOP

Woocomme för WordPress är en bra webbshoplösning.

Woocommer är en av världens populäraste webshoppar, som man kan också lätt utviga med add-ons. Du skall ha en WordPress webbsida installerat att ta Woocommerce i bruk. 

Hosting tjänsten skall också granskars att räcker den till, för att du kommer säkert att ha mera trafik på dina webbsidor. Det finns massor med Tema man kan använda med Woocommerce.