eAgents sopimus ja tilausehdot

Yleiset sopimusehdot (voimassa alkaen 1.10.2020)

 

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan eAgents Y-tunnus:  3157525-3 asiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotemyyntiin. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

 

2. Sopimuksen / tilauksen kohde

 

Sopimus koskee eAgents asiakkaalle toimittamaa ja tuottamaa palvelua, kuten ohjelmistokoodia tai sivustokokonaisuutta. eAgentsin palveluiden käyttämiseen liittyvät muiden yritysten palvelut, kuten web-hotelli, internet- tai matkapuhelinyhteydet eivät kuulu eAgentsin vastuun piiriin.

 

3. Sopimuksen / tilauksen syntyminen

 

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun tai hyväksyy eAgentsin antaman tarjouksen joko puhelimitse, tilauslomakkeella tai sähköpostitse.

 

4. Sopimuksen/tilauksen alku ja sopimuksen / tilauksen purku

 

Sopimuksen katsotaan alkaneeksi tarjouksen hyväksymisestä ja päättyvän viimeisen laskun eräpäivään. Molemmilla osapuolilla on milloin tahansa oikeus purkaa sopimus perustelluin syin. eAgentsilla a on oikeus veloittaa kohtuulliset kustannukset purkamiseen mennessä tehdystä työstä. Kotisivustoissa ja muissa vastaavissa palvelutuotteissa purkua ei voida tehdä asiakkaan puolelta mikäli toteutus on aloitettu. Mikäli tilaus perutaan, laskuttaa eAgents koko tarjouksessa sovitun maksun asiakkaalta.

 

5. Palvelun hinta, laskutus ja viivästyskorko

 

Asiakas maksaa eAgentsille palvelusta/tuotteista tilauksen yhteydessä sovitun hinnoittelun mukaisesti. Yleisesti työt maksetaan kun sivusto on valmis julkaistavaksi tai julkaistu riippuen siitä, kenen vastuulla julkaiseminen on sovittu olevan. Mahdollisesti tilatut lisätyöt, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen tarjoukseen laskutetaan erikseen omana laskunaan tai jos ehtivät niin ne voidaan lisätä alkuperäiseen laskuun lisäriveinä.

Viivästyskorko, sekä perintäkulut suoritetaan lain ja säädösten määrittämän suuruisina ja niiden määrittämällä tavalla.

 

6. Palvelun toimittaminen ja tuottaminen

 

eAgents sitoutuu tuottamaan ja toimittamaan sovitun palvelun sovitun aikataulun mukaisesti. Yleisesti noudatetaan joustavaa aikataulua missä pyritään pysymään.

eAgentsilla on oikeus käyttää palvelun toimittamiseen ja tuottamiseen alihankkijoita.

Palvelun toimitus on hyväksytty, ellei asiakas reklamoi siitä joko sähköpostitse tai suullisesti 1 päivän sisällä julkaisusta. Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta ja tuotannosta aiheutuneet kohtuulliset kulut, vaikka tilaus / sopimus purettaisiin.

 

7. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

 

eAgents voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista, joita ei ole mainittu alkuperäisessä sopimuksessa, veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Voimassaoleva tuntihinta on kerrottu eagents.net sivustolla.

eAgentsilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä tiedottamatta etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista pakottavista syistä. Asiakas vastaa AINA sivustojen ja palveluiden sisällöstä ja niiden käyttöoikeuksista.


Asiakas rekisteröi tarvittaessa verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta  – esim. Traficom (ent. Viestintävirasto).eAgents ei vastaa kolmansien osapuolien verkkotunnusrekisterien toiminnasta.

 

8. Webhotellit ja eAgentsin tuottama hosting

 

eAgents ei tuota webhotellipalveluita, vaan suosittelee yhteistyökumppaneitaan asiakkaalle hankintavaiheessa. Asiakas päättää ja tilaa itse palvelun. Web-hotelleista vastaavat yritykset vastaavat Webhotellin toimittamisesta ja laskuttavat siitä suoraan asiakasta. Domainin hankkiminen on asiakkaan omalla vastuulla.


eAgents voi myös tarjota kevyitä palveluita omasta webhotellistaan edelleen hostattuna. Esimerkkinä kevyen käytön varausportaali. Mikäli asiakkaalle riittää tällainen eAgents itse mahdollisesti tuottama kevyempi hosting-palvelu omasta webhotellistaan, hyväksyy asiakas sen ehdot:

eAgentsilla on oikeus siirtää tuottamansa palvelu toiseen paikkaan, toiselle osapuolelle tai lopettaa palvelun tuottaminen. Tästä pitää ilmoittaa asiakkaalle kohtuullisessa aikataulussa, viimeistään 1kk ennen palvelun lopettamista ja mikäli palvelusta on maksettu eteenpäin, on eAgents velvollinen palauttamaan käyttämättä jäävän osan hosting maksusta. Kaikki eAgentsin hankkimat lisäosat ovat eAgentsin jatkossakin, niiden käyttöoikeuksia/lisenssejä ei voi siirtää.

eAgents ei ole milloinkaan vastuussa tai korvausvelvollinen asiakkailleen mistään oman hostingtarjoajansa käyttökatkoista.

 

9. Palvelun virheet, korvaukset ja hyvitykset

 

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan eAgentsin tekemän toteutuksen virheestä heti sen huomattuaan. Kaikki eAgentsin toimista johtuvat viat pyritään korjaamaan kohtuullisessa ajassa mikäli mahdollista. Asiakkaan omista toimista johtuvista korjauksista veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Voimassaoleva tuntihinta on kerrottu eagents.net sivustolla. Mikäli kyseessä on palvelu mitä ei voida korjata, voi eAgents koska vain lopettaa palvelun.


eAgents ei vastaa mistään kolmansien osapuolien verkoissa tai – ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

eAgents ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista missään tilanteessa.


Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on oltava yhteydessä eAgentsiin yhden työpäivän kuluessa sähköpostitse. (esim. jos virhe havaitaan tänään iltapäivällä, niin huomiseen kello 16.00 mennessä)


eAgents ei vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemien koodimuutosten tai muun toiminnan aiheuttamista virhetilanteista tai ongelmista, mukaanlukien sisällönhallintajärjestelmien (kuten WordPress) ja niiden lisäosien, teemojen ja laajennusten päivityksistä aiheutuneet virheet ja ongelmat. Näistä johtuneet korjaustoimenpiteet laskutetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Voimassaoleva tuntihinta on kerrottu eagents.net sivustolla.

 

10. Muut ehdot

 

Sopimus on eAgentsin ja asiakkaan välinen. Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Molemmat osapuolet vastaavat siitä, että heidän palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut tahot noudattavat näitä ehtoja. Konsultointipalveluissa käytetään KSE ehtoja.


Ellei erikseen ole sovittu, on eAgentsin tuottama ohjelmakoodi avointa ja sen käyttämiseen ja levitykseen pätevät avoimesta lähdekoodista tehdyt sopimukset. Lisätietoa avoimesta lähdekoodista löytyy mm. osoitteesta coss.fi/avoimuus/avoin-lahdekoodi/.

 

Käytettyjen kolmannen osapuolen ohjemistokirjastojen, lisäosien ja muun koodin (kuten WordPress ja sen lisäosat) kohdalla noudatetaan kunkin omia lisenssiehtoja, jotka on ilmoitettu kussakin tapauksessa lisenssin omistajan tai luovuttajan toimesta joko ohjelmakoodissa tai erillisessä dokumentissä tapauskohtaisesti.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Vaasan käräjäoikeus.


eAgents pidättää oikeuden käyttää kaikkia asiakkaitaan referensseinä sivustoillaan ja viestinnässään mikäli asiakas ei kirjallisesti sitä kiellä.